top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website matsukiyo.vn, tham quan mua sắm và tham gia chương trình/dự án Marketing của Công ty Cổ phần Matsumoto Kiyoshi Việt Nam, Người dùng/Khách hàng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân (như email, họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) và một số thông tin cá nhân khác. Quý Người dùng/Khách hàng vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật thông tin.

bottom of page